مکاجو

مطالب / اخبار آیا برای انتخاب گریس می توان به رنگ آن توجه کرد؟

images

31 شهريور 1398

آیا برای انتخاب گریس می توان به رنگ آن توجه کرد؟

🎯آیا برای انتخاب گریس می توان به رنگ آن توجه کرد؟


خیر - رنگ گریس بستگی به نوع مواد بکار رفته و بخصوص مواد افزودنی رنگی دارد که ممکن است یک شرکت در شرایطی خاص برای محصولات خود انتخاب کند. لذا ملاکهای انتخاب گریس نوع تغلیظ کننده‌، استانداردهای توصیه شده و گرید مناسب است.